Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited, als beheerder van het Subfonds, heeft aangekondigd dat het dividend per eenheid USD 0,017 bedraagt. De Ex-Dividend Datum voor het Subfonds is 19 december 2023 en de Registratiedatum is 20 december 2023. De Betaaldatum van de Uitkering is 29 december 2023.