SAMCO Inc. heeft een winstverwachting afgegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 31 juli 2021. Voor het volledige jaar verwacht de onderneming een netto-omzet van JPY 6.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van JPY 1.000 miljoen en een winst van JPY 680 miljoen of JPY 84,65 per basisaandeel.