Salama Cooperative Insurance Company heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het gehele jaar rapporteerde de maatschappij een nettoverlies van 112,41 miljoen SAR, tegen een nettowinst van 6,05 miljoen SAR een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SAR 4,5 tegenover een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van SAR 0,24 een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SAR 4,5, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van SAR 0,24 een jaar geleden.