Salama Cooperative Insurance Company heeft op 21 maart 2023 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2022. In dit verslag gaf haar accountant, Al Azam, Al Sudairy, Al Shaikh & Partners, Al-Bassami & Co., een goedkeurende verklaring af waarin hij betwijfelt of de onderneming haar activiteiten kan voortzetten.