Salama Cooperative Insurance Company heeft op 03 april 2022 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2021. In dit verslag heeft haar accountant, Al Azam, Al Sudairy, Al Shaikh & Partners, Al-Bassami & Co, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.