Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● De winst per aandeel (WPA) van het bedrijf zal naar verwachting aanzienlijk groeien in de komende jaren volgens de consensus van analisten die het bedrijf volgen.

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar nettokaspositie en marges.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.

● In de afgelopen 4 maanden hebben analisten hun taxaties van de omzet van de onderneming aanzienlijk herzien.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.

● De zichtbaarheid van de toekomstige activiteiten van de Groep is uitstekend. De analisten die het bedrijf volgen, hebben zeer gelijkaardige meningen over de toekomstige inkomsten van de onderneming. Deze geringe spreiding van de taxaties maakt het mogelijk de goede voorspelbaarheid van de inkomsten voor het lopende en het volgende boekjaar te bevestigen.


Zwakke punten

● De onderneming handelt tegen hoge multiples: 23.88 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.

● Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.

● Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.

● In de afgelopen twaalf maanden hebben analisten hun oordeel negatief bijgesteld.