S E A Holdings Limited heeft een winstprognose afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders") en potentiële investeerders geïnformeerd dat op basis van de voorlopige beoordeling van de niet-gecontroleerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023, ondanks de verwachte toename van de gewone bedrijfswinst van de Groep tijdens de huidige interim-periode, de Groep verwacht een verlies te boeken in de buurt van HKD 430 miljoen voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023, vergeleken met een verlies van ongeveer HKD 65 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2022. De verwachte toename van het verlies is voornamelijk toe te schrijven aan eenmalige posten, waaronder (i) een reële-waardeverlies op vastgoedbeleggingen in het Verenigd Koninkrijk; en (ii) een bijzonder waardeverminderingsverlies op de beursgenoteerde beleggingen in schuldbewijzen.

Het bovengenoemde reële-waardeverlies en bijzondere waardeverminderingsverlies zijn non-cash items en hebben geen onmiddellijke impact op de kasstroom van de Groep.