S E A Holdings Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Ondanks de verwachte stijging van het gewone bedrijfsresultaat van de Groep gedurende het jaar 2023, verwacht de Groep een verlies in de buurt van HKD 850 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2023, vergeleken met een verlies van ongeveer HKD 384 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De verwachte toename van het verlies is voornamelijk toe te schrijven aan eenmalige posten, waaronder (i) een verlies op de reële waarde van vastgoedbeleggingen in het Verenigd Koninkrijk; en (ii) een bijzonder waardeverminderingsverlies op de beursgenoteerde beleggingen in schuldbewijzen.

Het bovengenoemde reële-waardeverlies en bijzondere waardeverminderingsverlies zijn non-cash items en hebben geen onmiddellijke impact op de kasstroom van de Groep.