S E A Holdings Limited heeft een winstprognose gegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2022. Voor het jaar eindigend op 31 december 2022 verwacht de onderneming een verlies van ongeveer 380 miljoen HKD, vergeleken met de gecontroleerde nettowinst van ongeveer 70 miljoen HKD voor het jaar eindigend op 31 december 2021. Het verwachte verlies is voornamelijk toe te schrijven aan (i) een verlies aan reële waarde op vastgoedbeleggingen in het Verenigd Koninkrijk gedurende het jaar 2022, terwijl een winst aan reële waarde op andere vastgoedbeleggingen werd geboekt voor het jaar 2021; en (ii) een aanzienlijke daling van het rendement op financiële beleggingen voor het jaar 2022, gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van het bijzondere waardeverminderingsverlies op beleggingen in beursgenoteerde obligaties.

Het bovengenoemde reële waardeverlies en bijzondere waardeverminderingsverlies zijn non-cash items en hebben geen directe impact op de kasstroom van de Groep.