S E A Holdings Limited heeft voorlopige, niet-geauditeerde, geconsolideerde winstvoorspellingen voor de groep gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Voor de periode verwacht de groep een verlies in de buurt van HKD 70 miljoen te boeken, vergeleken met de nettowinst van ongeveer HKD 66 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2021. De verwachte verschuiving van winst naar verlies is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling van het rendement van de financiële investeringen en de afwezigheid van winst op de reële waarde van vastgoedbeleggingen in de lopende periode, terwijl voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021 een winst op de reële waarde van vastgoedbeleggingen van 72 miljoen HKD werd geboekt.