De Raad van bestuur van S E A Holdings Limited heeft een interim-dividend van 2 HK cent (voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2021: 2 HK cent) per aandeel vastgesteld voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022 aan de aandeelhouders van de Vennootschap wier namen voorkomen in het register van de leden van de Vennootschap bij het sluiten van de handel op 27 september 2022. De desbetreffende dividendwarrants zullen naar verwachting op of vóór 14 oktober 2022 worden verzonden. De ex-dividenddatum is 21 september 2022.