Ryohin Keikaku Co., Ltd. heeft de winstverwachting bekendgemaakt voor het jaar dat eindigt op 31 augustus 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf nu een geconsolideerde bedrijfsopbrengst van JPY 585.000 miljoen. Geconsolideerde bedrijfswinst van 30.000 miljoen JPY.

Nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 18.600 miljoen. Geconsolideerde winst per aandeel van JPY 70,53.