Ryohin Keikaku Co., Ltd. kondigt een herziening aan van de winstverwachting voor het jaar dat eindigt op 31 augustus 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf nu een geconsolideerde bedrijfsopbrengst van 585.000 miljoen JPY tegen 585.000 miljoen JPY zoals eerder verwacht. Geconsolideerde bedrijfswinst van 30.000 miljoen JPY tegen 34.000 miljoen JPY zoals eerder verwacht.

Nettoresultaat toewijsbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 18.600 miljoen JPY tegen 21.300 miljoen JPY zoals eerder verwacht. Geconsolideerde winst per aandeel van JPY 70,53 tegen JPY 80,77 zoals eerder verwacht.