Ryohin Keikaku Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting bekendgemaakt voor het jaar dat eindigt op 31 augustus 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een geconsolideerd bedrijfsresultaat van 640.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 48.000 miljoen JPY, een nettoresultaat toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 33.000 miljoen JPY en een winst per aandeel van 124,83 JPY.