Ryohin Keikaku Co., Ltd. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 31 augustus 2023. Voor de periode verwacht het bedrijf een bedrijfsopbrengst van THB 585.000 miljoen, een bedrijfswinst van THB 30.000 miljoen, een nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders van THB 18.600 miljoen en een winst per aandeel van THB 70,53.