BERLIJN (dpa-AFX) - Volgens een studie is de uitstoot van klimaatschadelijk methaan bij de winning van bruinkool in dagbouw in Duitsland aanzienlijk hoger dan wordt aangenomen. Volgens het onderzoek van de Deutsche Umwelthilfe (DUH) en het Ember Climate Institute zou Duitsland op dit gebied ongeveer 184 keer meer methaan uitstoten dan officieel is opgegeven. Volgens DUH is dit een schatting op basis van satellietgegevens.

Duitsland heeft tot nu toe beweerd verantwoordelijk te zijn voor 1390 ton methaanuitstoot door bruinkoolwinning in dagbouw in 2022 - dit komt overeen met één procent van de methaanuitstoot van deze sector in de hele EU. De auteurs van de studie gaan ervan uit dat dit cijfer volgens hun berekeningen net onder de 256.000 ton zou moeten liggen. Ze wijzen er ook op dat de Duitse bruinkoolproductie in 2022 goed was voor meer dan 40 procent van de totale productie van de brandstof in de EU.

In Duitsland en veel andere landen zijn er tot nu toe geen betrouwbare metingen van methaanvervuiling door de winning van bruinkool in dagbouw, vervolgt het rapport. De officiële emissierapportage is gebaseerd op verouderde cijfers van RWE dochteronderneming Rheinbraun AG. Deze werden verzameld in de jaren 1980. Voormalige dagbouwmijnen die na hun actieve periode nog steeds methaan uitstoten, werden bijvoorbeeld niet meegerekend.

Voor het onderzoek werden satellietbeelden geanalyseerd van de Hambach dagbouwmijn in het bruinkoolmijngebied in Rijnland, de Welzow-Süd dagbouwmijn in Lausitz en de dagbouwmeren in het Lausitzer merengebied. Volgens het rapport werden daar bijzonder hoge methaanemissies gemeten.

"Om te voldoen aan de limiet van 1,5 graad moet de wereldwijde uitstoot van methaan enorm worden verminderd", waarschuwde Sascha Müller-Kraenner, directeur van DUH Federal, woensdag. Dit is echter "slechts een loze belofte zolang Duitsland tegelijkertijd een aanzienlijk deel van zijn emissies onderschat, mogelijk met een factor drie", bekritiseerde hij. Environmental Aid riep de Duitse regering op om een sectoroverschrijdende reductiestrategie voor methaan te presenteren.

Aanstaande woensdag stemt het Europees Parlement over een verordening om de uitstoot van methaan in de hele EU te verminderen. De verordening voorziet in strengere regels voor emissies uit de energiesector. Exploitanten van olie- en gasinstallaties worden bijvoorbeeld verplicht om regelmatig te zoeken naar grote methaanlekken en deze te repareren.

Volgens het Federaal Milieuagentschap is methaan na kooldioxide (CO2) het belangrijkste broeikasgas. Een belangrijke bron van methaan is dan ook de veeteelt in de landbouw. Emissies ontstaan ook bij de winning, vraag en distributie van brandstoffen./faa/DP/mis