ESSEN (dpa-AFX) - Ondanks een winstdaling heeft energieconcern RWE een betere start van het jaar gemaakt dan analisten hadden verwacht. Terwijl de elektriciteitsopwekking uit zonne- en windenergie op zee en op het land beter presteerde dan in dezelfde periode vorig jaar, deed de flexibele opwekking het veel slechter. Dit omvat activiteiten met waterkracht, biomassa en gas. Het DAX-genoteerde bedrijf presteerde ook iets zwakker in de energiehandel. De Raad van Bestuur bevestigde zijn prognose voor het jaar. De aandelenkoers daalde licht in de vroege handel.

In het eerste kwartaal behaalde RWE een bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van 1,71 miljard euro, ruim een kwart minder dan een jaar eerder. De aangepaste nettowinst daalde nog sterker, met bijna 40 procent tot 801 miljoen euro. Volgens de gegevens van het bedrijf hadden analisten echter nog minder verwacht.

De elektriciteitsproductie van RWE daalde in totaal met 9 procent tot iets minder dan 34.000 gigawattuur, waarbij bijna een vijfde meer elektriciteit afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen. Hernieuwbare energie is nu goed voor 42 procent van RWE's elektriciteitsproductie, terwijl steenkool 28 procent voor zijn rekening neemt.

Chief Financial Officer Michael Müller sprak in het persbericht van een goed eerste kwartaal. Investeringen werpen hun vruchten af, zei hij. Het bedrijf blijft fors investeren, vooral in hernieuwbare energie. RWE investeerde in totaal bijna 2,9 miljard euro in het eerste kwartaal. Bijna twee derde daarvan ging naar de uitbreiding van windenergie op zee en iets minder dan een derde werd besteed aan zonne- en windenergiecentrales op land.

Voor het hele jaar verwacht RWE nog steeds de onderkant van de afgegeven prognoses te halen: Voor de winst in de dagelijkse bedrijfsvoering is dat tussen de 5,2 en 5,8 miljard euro. In het slechtste geval zou dit ongeveer een derde minder zijn dan RWE in 2023 verdiende. De bandbreedte voor de gecorrigeerde nettowinst ligt tussen 1,9 en 2,4 miljard euro, wat een daling van ruim 50 procent zou betekenen. Vooral de lagere elektriciteitsprijzen zetten de winst onder druk.

Voor Alberto Gandolfi van Goldman Sachs herbergt de slechts bevestigde prognose een zeker opportuniteitspotentieel. Hij wees erop dat de aangepaste groepswinst al 42 procent van de doelstelling bedraagt. Hij prees de cijfers voor het eerste kwartaal als "zeer sterk" en was aangenaam verrast door de nettoschuld. Deze bedroeg 11,2 miljard euro in het eerste kwartaal./lew/niw/jha/