Rumble Resources Limited kondigt wijzigingen aan in de Raad van Bestuur bij de overgang naar de volgende fase in de ontwikkeling van het opkomende Earaheedy Zink-Lood-Zilver Project van wereldklasse, gelegen op 110 km ten noordoosten van Wiluna, West-Australië. Het bedrijf deelt mee dat Managing Director Shane Sikora ontslag heeft genomen als onderdeel van een gepland overgangsproces naar Managing Director, waarbij zijn ontslag ingaat op 29 september 2023. De zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur is in een vergevorderd stadium en het bedrijf heeft er alle vertrouwen in dat het een hooggekwalificeerde mijnbouwdirecteur zal aantrekken die Rumble de komende jaren door de ontdekkings-, haalbaarheids- en uiteindelijk productiefasen van Earaheedy zal leiden.

In de tussentijd is de huidige niet-uitvoerende directeur, de heer Peter Venn, aangesteld als Interim Managing Director. Peter is een zeer gerespecteerd geoloog en mijnbouwprofessional met meer dan 30 jaar ervaring in de grondstoffenindustrie, leiderschap en technische prestaties. Peter werkt al meer dan 20 maanden actief als technisch adviseur en consultant binnen het bedrijf, waarbij hij zich concentreert op de metallurgie en de ontwikkeling van hulpbronnen, wat heeft geleid tot de aankondiging van de wereldwijd belangrijke, putbeperkte eerste schatting van de uitgestelde minerale hulpbronnen (MRE) van 94Mt @ 3,1% Zn+Pb (bij een cutoff van 2% Zn+Pb).

Peters benoeming zorgt ervoor dat het leiderschap van het bedrijf gefocust blijft op het realiseren van de directe strategische doelstellingen om het opkomende Earaheedy basismetaalsysteem van wereldklasse te laten groeien en verbeteren. De heer Venn is aangesteld als Interim Managing Director, met ingang van vrijdag 29 september 2023, zonder vaste termijn. De overeenkomst kan zonder opgaaf van reden worden beëindigd door de heer Venn met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand of door het bedrijf met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.