Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een winstverwachting afgegeven voor de tweede helft van 2017. Voor de periode verwacht de onderneming een nettowinst, exclusief herstructureringskosten, van circa EUR 15 miljoen, vergelijkbaar met de nettowinst van EUR 75 miljoen die in de eerste helft van het jaar is gerealiseerd.