RLI Corp. heeft aangekondigd dat de Raad van Bestuur een speciaal dividend in contanten van $2,00 per gewoon aandeel heeft vastgesteld, dat naar verwachting in totaal ongeveer $91 miljoen zal bedragen. De vastgestelde dividenden zijn betaalbaar op 20 december 2023 aan aandeelhouders die op 30 november 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven.