Op 11 oktober 2023 heeft Kaj Ahlmann RLI Corp. (?RLI?) geïnformeerd dat hij zich terugtrekt uit de Raad van Bestuur van RLI na afloop van zijn termijn en zich niet herkiesbaar zal stellen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024.