Riyad Bank heeft haar winstcijfers over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2023 gerapporteerd. Voor het eerste kwartaal meldde het bedrijf dat de netto rentebaten SAR 3.088,35 miljoen bedroegen, vergeleken met SAR 2.131,88 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg SAR 2.019,59 miljoen, vergeleken met SAR 1.552,59 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg SAR 0,65, vergeleken met SAR 0,51 een jaar geleden.