RIT Capital Partners Plc maakt bekend dat Hannah Rothschild, een niet-uitvoerend bestuurder, met onmiddellijke ingang is benoemd tot lid van het benoemingscomité.