Deze evolueert in lijn met die van BHP, hoewel een trede lager. Glencore blijft ondanks — of dankzij — zijn controversiële activaportefeuille aan kop, terwijl Anglo American achterblijft, vooral gestraft voor de problemen die het concern ondervindt in Zuid-Afrika.

Rio Tinto, dat tot nu toe het grootste deel van zijn operationele winst haalde uit de ontginning van ijzererts, zet nu sterk in op koper. Dit blijkt uit het mega-project dat het bedrijf in Mongolië ontwikkelt, waarin al 15 miljard dollar is geïnvesteerd.

Verschillende prognoses wijzen erop dat de wereldwijde vraag naar koper de komende vijftien jaar zou kunnen verdubbelen, gedreven door de energietransitie. Dit zou moeten helpen om een projectportefeuille, die nog steeds te afhankelijk is van ijzererts, te herbalanceren.

De groep is over het algemeen goed herstructureerd gedurende de laatste decennale cyclus. De vorige cyclus van 2005-2015 was inderdaad complex, onder meer omdat Rio Tinto de grote financiële crisis van 2008-2009 doormaakte met een te fragiele balans.

De economische prestaties zijn sinds 2015 verbeterd, met betere rendementen op kapitaal en een veel steviger financiële basis. Dit heeft het mogelijk gemaakt om de vrije kasstroom te verdubbelen en deze te heroriënteren naar kapitaalteruggave aan de aandeelhouders.

In dat opzicht is het heilige dividend sinds de crisis van 2008-2009 slechts bij twee gelegenheden verlaagd: in 2016 in een algemeen verwoeste grondstoffensector, en dit jaar na een buitengewoon 2022 op alle niveaus.

Momenteel biedt het aandeel Rio Tinto een rendement van 6,5 %, precies op het tienjarig gemiddelde. Dit is een plafond waar het aandeel vaak tegenaan loopt om vervolgens terug te vallen op een rendement van 5 %, en dan weer te herstellen naar deze bodem.

Het valt nog te bezien hoe de markt de geplande toename van de investeringen zal verteren, die gisteren werd aangekondigd in het kwartaalrapport van de groep. Het jaarbudget zal stijgen van 7 naar 10 miljard dollar, waarvan de helft van deze toename gerelateerd is aan de initiatieven voor decarbonisatie — een lovenswaardig initiatief op papier maar dat wel een rendabele uitvoering behoeft.