Retail Opportunity Investments Corp. heeft aangekondigd dat de heer Charles J. Persico, een onafhankelijk bestuurder met een lange staat van dienst, de raad van bestuur heeft laten weten dat Charles zich niet herkiesbaar zal stellen op de jaarlijkse vergadering na afloop van zijn huidige ambtstermijn.