Reply heeft de lancering aangekondigd van MLFRAME Reply, een nieuw generatief raamwerk voor kunstmatige intelligentie voor heterogene kennisbanken. MLFRAME Reply is ontwikkeld door Machine Learning Reply, een gespecialiseerd bedrijf binnen de groep, en past een eigen methodologie toe om databases te analyseren, algoritmen te trainen en resultaten te valideren op de beste AI-technologieën. Dit maakt het mogelijk om snel conversationele generatieve modellen te maken die toepasbaar zijn op specifieke kennisdomeinen van bedrijven.

De huidige beschikbaarheid van generatieve kunstmatige intelligentietechnologieën maakt grote hoeveelheden ongestructureerde informatie en tekstuele gegevens toegankelijk en opvraagbaar via natuurlijke taal. Het biedt de mogelijkheid om gedistribueerde en bruikbare kennisbanken te creëren, zowel binnen bedrijven als voor gebruik in klantenrelaties. MLFRAME Reply werkt als een motor die kennis uit natuurlijke taal haalt, deze opnieuw samenvoegt en opnieuw distribueert in conversatievorm.

Het versterkt de 'kunstmatige intelligentie'-component die ten grondslag ligt aan de nieuwe generatie 'mensachtige' interactiesystemen, zoals digitale assistenten en digitale mensen. MLFRAME Reply stelt bedrijven in staat om te profiteren van uitgebreide ondersteuning in alle fasen van de ontwikkeling en training van conversatiesystemen: van het creëren van een substantiële kennisbank binnen een kennisdomein, tot het introduceren van generatieve modellen (gebaseerd op information retrieval en LLM-technieken), en het trainen en optimaliseren van algoritmen met behulp van de meest geschikte technieken voor het complexiteitsniveau dat vereist is voor elke use case. MLFRAME Reply is bijvoorbeeld al gebruikt bij de ontwikkeling van onboardingsystemen op basis van conversatie-interfaces en heeft conversatie-intelligentie geleverd voor digitale menselijke modellen in de bank-, verzekerings- en automobielsector.