Laife Reply heeft in samenwerking met IEO (Europees Instituut voor Oncologie) de Value Based Medicine (VBM) ontwikkeld, een webplatform ter ondersteuning van de patiëntenzorgcyclus. Het doel van het platform is om klinische informatie te gebruiken om, met behulp van statistische en kunstmatige intelligentiemodellen, de uitkomsten van therapeutische en interventionele behandelingsopties te voorspellen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de levenskwaliteit van de patiënt, zowel in termen van gezondheid als psychofysisch welzijn. Het project van Laife Reply en IEO belichaamt de principes van value-based medicine.

Het implementeert in een softwareplatform methoden voor het meten van de verbetering van de resultaten van patiëntenzorg. Deze methoden zijn niet alleen afgeleid van de analyse van klinische gegevens die tijdens de behandeling van de pathologie worden geproduceerd, maar ook van de analyse van de levenskwaliteit van de patiënt die hieruit voortvloeit. Het doel van value-based medicine is om meer "waarde" te creëren voor patiënten, zodat zij een betere kwaliteit van leven kunnen hebben, terwijl tegelijkertijd de geschiktheid van de zorg wordt gewaarborgd.

Een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van het platform is de mogelijkheid om de waarschijnlijkheid van postoperatieve complicaties te bepalen door middel van kunstmatige intelligentiemodellen, de gezondheidsstatus van de patiënt te monitoren door middel van periodieke onderzoeken, en de patiënt te ondersteunen door hem de volgende controlepunten van zijn zorgpad te laten zien. De gebruikte AI-tools maken het mogelijk om dynamisch voorspellende modellen voor elke patiënt te definiëren, waardoor effectief een gepersonaliseerd traject voor waardemeting wordt gecreëerd. Het platform werd voor het eerst geïmplementeerd met urologische chirurgiegegevens vanaf 2019 en vervolgens toegepast op borst- en thoraxchirurgie.

Het doel van het instituut is om het uit te breiden naar alle operaties, zodat VBM een platform voor "algemene doeleinden" kan worden.