De raad van bestuur van RCL Foods Limited heeft besloten om geen slotdividend vast te stellen voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2023 om cash te behouden terwijl de herpositionering van de portefeuille aan de gang is. Totaal vastgesteld dividend per aandeel voor het boekjaar 2023: Nihil (2022: 45,0 cent per aandeel).