RCL Foods Limited heeft de winstverwachting voor het jaar dat eindigt in juni 2023 herzien. Op 4 juli 2023 meldde het bedrijf dat de winst per aandeel (WPA) uit totale bedrijfsactiviteiten voor de huidige periode ten minste 34,2 cent (30%) lager zou zijn in vergelijking met de gerapporteerde WPA uit totale bedrijfsactiviteiten van 114,0 cent voor de vergelijkende periode. Aandeelhouders worden erop gewezen dat RCL FOODS verwacht dat de winst per aandeel uit totale bedrijfsactiviteiten voor de huidige periode tussen 65,0 cent (-43,0%) en 73,0 cent (-36,0%) zal liggen in vergelijking met de gerapporteerde winst per aandeel uit totale bedrijfsactiviteiten van 114,0 cent voor de vergelijkende periode.