Quanta Storage Inc. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 30 september 2020. Voor het derde kwartaal maakte het bedrijf bekend dat de totale inkomsten TWD 2.707,196 miljoen bedroegen, tegen TWD 1.938,652 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 241,992 miljoen TWD, tegen 93,574 miljoen TWD een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen 218,798 miljoen TWD tegen 139,071 miljoen TWD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg TWD 0,79 tegen TWD 0,5 een jaar geleden. Voor de negen maanden bedroegen de totale inkomsten TWD 7.638,980 miljoen tegen TWD 6.492,810 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 797,229 miljoen TWD, tegen 401,934 miljoen TWD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg TWD 67,477 miljoen tegen een netto-inkomen van TWD 439,305 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 0,24 TWD tegen een gewone winst per aandeel van 1,58 TWD een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel bedroeg 0,24 TWD tegen een verwaterde winst per aandeel van 1,57 TWD een jaar geleden.