Op 2 april 2024 heeft William Berutti de Raad van Bestuur van Qualys, Inc. geïnformeerd dat hij zich niet herkiesbaar stelt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die plaatsvindt op of rond 12 juni 2024. De opzegging van de heer Berutti is niet te wijten aan een meningsverschil met de onderneming over enige kwestie met betrekking tot de activiteiten, het beleid of de praktijken van de onderneming.