Qisda Corporation kondigt de oprichting aan van een Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en benoemt commissieleden. De namen van de nieuwe commissieleden zijn: Chi-Hong (Peter) Chen, Han-Chou (Joe) Huang, Lo-Yu Yen, Jyuo-Min Shyu, Liang-Gee Chen, Chiu-Lien Lin en Shu-Chun Huang. CV van de nieuwe positiehouder: Chi-Hong (Peter) Chen/Voorzitter en CEO, Qisda Corp.

Han-Chou (Joe) Huang/Directeur en President, Qisda Corp. Lo-Yu Yen/Afhankelijk Bestuurder, Qisda Corp. Jyuo-Min Shyu/Onafhankelijk Bestuurder, Qisda Corp.

Liang-Gee Chen/onafhankelijk bestuurder, Qisda Corp. Chiu-Lien Lin/onafhankelijk bestuurder, Qisda Corp. Shu-Chun Huang/onafhankelijk bestuurder, Qisda Corp.