Qatar National Bank (Q.P.S.C.) heeft tijdens haar AVA op 11 februari 2024 het voorstel van de raad van bestuur goedgekeurd om aan de aandeelhouders dividend in contanten uit te keren ten bedrage van 65% van de nominale waarde van het aandeel, oftewel QAR 0,65 voor elk aandeel.