Polar Capital Technology Trust plc (LSE:PCT) begint op 7 september 2023 met de terugkoop van aandelen onder het programma dat door de aandeelhouders is gemandateerd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 7 september 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 20.583.518 aandelen in te kopen, wat 14,99% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De minimumprijs die betaald kan worden voor elk gewoon aandeel is £0,25 en de maximumprijs die betaald kan worden voor elk gewoon aandeel is het hoogste van een bedrag dat gelijk is aan 105% van het gemiddelde van de gemiddelde marktnoteringen voor een gewoon aandeel, zoals afgeleid van de London Stock Exchange Daily Official List, gedurende de vijf werkdagen direct voorafgaand aan de dag waarop het gewone aandeel wordt ingekocht en een bedrag dat gelijk is aan de hoogste van de prijs van de laatste onafhankelijke handel in een gewoon aandeel en het huidige hoogste onafhankelijke bod op een gewoon aandeel zoals afgeleid van het London Stock Exchange Trading System.

Aandelen die op grond van deze bevoegdheid worden ingekocht, kunnen worden ingetrokken of aangehouden als ingekochte eigen aandelen. De bevoegdheid vervalt aan het einde van de volgende jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf na het aannemen van dit besluit, tenzij eerder verlengd, gewijzigd of ingetrokken door het bedrijf in de algemene vergadering. Op 13 juli 2023 had het bedrijf 137.315.000 aandelen in omloop, inclusief 12.258.825 eigen aandelen.