De Raad van Bestuur van Polar Capital Global Healthcare Trust plc heeft voor het jaar dat eindigt op 30 september 2022 een eerste interim-dividend vastgesteld van 1,00p per gewoon aandeel, betaalbaar aan de Aandeelhouders die op 5 augustus 2022 in het register staan ingeschreven. Het dividend zal worden uitbetaald op 31 augustus 2022 en de aandelen zullen ex-dividend verhandeld worden vanaf 4 augustus 2022.