BERLIJN (dpa-AFX) - Verenigingen hebben de coalitieregering opgeroepen om het geplande zonnepakket snel aan te nemen. Bärbel Heidebroek, voorzitter van de Duitse windenergievereniging, deed woensdag in Berlijn een beroep op de coalitie om eindelijk de parlementaire procedure voor het pakket af te ronden en dit belangrijke wetgevingspakket aan te nemen. De Bundesverband der Wirtschaft für Energie und Wasser riep de coalitie ook op om de zaken te bespoedigen. Directeur Kerstin Andreae zei dat het vreemd leek dat het zonnepakket gekoppeld zou worden aan de klimaatbeschermingswet.

Parlementsleden van de SPD, Groenen en FDP onderhandelen al maanden over het zogenaamde zonnepakket en een hervorming van de klimaatbeschermingswet. Het zonnepakket voorziet onder andere in het wegnemen van bureaucratische belemmeringen voor de uitbreiding van zonne-energie. In het geval van de klimaatbeschermingswet wordt naar verluidt betwist welke verantwoordelijkheden ministeries in de toekomst nog zullen hebben als CO2-reductiedoelen niet worden gehaald. Geen van beide wetsvoorstellen staat deze week op de agenda van de Bondsdag.

Andreae wees erop dat de Duitse regering in het zonnepakket ook een Europese richtlijn voor hernieuwbare energie in Duitse wetgeving wil omzetten. Deze bevat een aantal regels die de uitbreiding van windenergie op land aanzienlijk kunnen versnellen. Een elementair onderdeel is de regeling voor de omzetting van bestaande windenergiegebieden in zogenaamde versnellingsgebieden. De tijd dringt, zodat een Europese deadline van 21 mei nog gehaald kan worden./hoe/DP/mis