Plutonian Acquisition Corp. heeft een IPO aangevraagd voor een bedrag van $50 miljoen.

Naam van het effect: Eenheden
Type effect: Debt/Equity Composite Units
Aangeboden effecten: 5.000.000
Prijsvork: $10
Korting per aandeel: $0,45