PLAID,Inc. kondigde geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstresultaten aan voor het fiscale jaar dat eindigde op 30 september 2021. Voor de periode heeft de geconsolideerde onderneming een netto-omzet van ?5.444 miljoen, een bedrijfsresultaat van ?170 miljoen en een nettoverlies toe te schrijven aan de aandeelhouders van de moederonderneming van ?106 miljoen of ?2,86 verlies per aandeel. Voor de periode rapporteerde de niet-geconsolideerde onderneming een netto-omzet van ?5.444 miljoen, een bedrijfsresultaat van ?170 miljoen, een nettoverlies van ?161 miljoen of ?,4.33 verlies per aandeel, vergeleken met een netto-omzet van ?4.007 miljoen, een bedrijfsverlies van ?1.079 miljoen, een nettoverlies van ?1.207 miljoen of ?,34.24 verlies per aandeel voor dezelfde periode vorig jaar.