PLAID,Inc. heeft de geconsolideerde en niet-geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar eindigend op 30 september 2021 herzien. Voor de periode op geconsolideerde basis verwacht de onderneming een netto-omzet van 5.437 miljoen JPY, vergeleken met de vorige prognose van 5.437 miljoen JPY. Het bedrijfsresultaat zal 151 miljoen JPY bedragen, in vergelijking met de vorige prognose van 151 miljoen JPY. Het nettoverlies toerekenbaar aan de aandeelhouders van het moederbedrijf bedraagt 118 miljoen JPY, tegenover 78 miljoen JPY een jaar geleden. Het nettoverlies per aandeel bedroeg JPY 3,21 tegenover JPY 2,13 een jaar geleden. Voor de periode op niet-geconsolideerde basis verwacht de onderneming een netto-omzet van 5.437 miljoen JPY, tegenover 5.437 miljoen JPY een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat zal 151 miljoen JPY bedragen, in vergelijking met de vorige prognose van 151 miljoen JPY. Het nettoverlies komt uit op 172 miljoen JPY, tegenover 132 miljoen JPY een jaar geleden. Het nettoverlies per aandeel bedroeg JPY 4,67 tegenover JPY 3,59 een jaar geleden.