PLAID,Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 8.523 miljoen.