PLAID,Inc. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2022 herzien. Voor die periode verwacht de onderneming nu een netto-omzet van 7.186 miljoen JPY, een bedrijfsverlies van 1.213 miljoen JPY, een nettoverlies toe te schrijven aan de eigenaars van de moedermaatschappij van 1.243 miljoen JPY en een nettoverlies per aandeel van 32 JPY.21 tegenover een eerdere omzetverwachting van 7.419 miljoen JPY tot 7.828 miljoen JPY, een operationeel verlies van 1.565 miljoen JPY tot 1.343 miljoen JPY, een nettoverlies toe te schrijven aan de eigenaars van de moederonderneming van 1.694 miljoen JPY tot 1.473 miljoen JPY en een nettoverlies per aandeel van 44,72 JPY tot 38,88 JPY.