De raad van bestuur van Pinnacle West Capital Corporation heeft een driemaandelijks dividend vastgesteld van $0,88 per gewoon aandeel, betaalbaar op 3 juni 2024, aan aandeelhouders die op 1 mei 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister staan ingeschreven.