Op 3 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur van Ping Identity Holding Corp. de omvang van de Raad van Bestuur verhoogd van tien naar elf bestuurders en Anil Arora en Vikram Verma aangesteld als leden van de Raad van Bestuur. De heren.

Arora en Verma zullen als klasse III bestuurders fungeren tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de onderneming in 2025 en tot hun opvolgers naar behoren verkozen en gekwalificeerd zijn, of tot zij vroeger overlijden, ontslag nemen of afgezet worden. De heren Arora en Verma werden ook benoemd om te zetelen in het Vergoedings- en Benoemingscomité van de Raad.