Het geneesmiddel van Pfizer voor de behandeling van patiënten met een inflammatoire darmziekte, colitis ulcerosa genaamd, is goedgekeurd door de Europese Commissie, aldus het bedrijf op maandag.

De goedkeuring voor Velsipity volgt op de steun van het panel van deskundigen van het Europees Geneesmiddelenbureau in december.

Het geneesmiddel werd goedgekeurd voor gebruik bij patiënten van 16 jaar of ouder die onvoldoende respons vertoonden of eerdere behandelingen niet verdroegen, aldus Pfizer.

De goedkeuring, die van toepassing is in alle 27 landen van de Europese Unie, is gebaseerd op studies van twee onderzoeken in een laat stadium die aantoonden dat het medicijn effectief en veilig was bij patiënten die ervoor in aanmerking kwamen.

Velsipity, dat in oktober in de Verenigde Staten werd goedgekeurd, behoort tot een klasse geneesmiddelen die worden gebruikt om de immuunrespons van het lichaam te reguleren en zal naar verwachting concurreren met Zeposia van Bristol Myers Squibb.

Pfizer heeft ook goedkeuring aangevraagd voor het geneesmiddel in onder andere Australië, India en het Verenigd Koninkrijk.

SVB Securities schatte in oktober de omzet van het geneesmiddel in 2030 op $2,2 miljard.