Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.


Sterke punten

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.

● Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.

● In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.

● De opwaartse herzieningen van de omzetverwachtingen van de afgelopen maanden wijzen op een hernieuwd optimisme van de kant van analisten die het aandeel volgen.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● Analisten hebben onlangs hun schattingen van de winst per aandeel aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De opinie van de analisten is de afgelopen vier maanden aanzienlijk verbeterd.


Zwakke punten

● De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.

● De vooruitzichten voor de winstgroei van het bedrijf ontbreekt het aan dynamiek en zijn een zwak punt.

● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.

● De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.