PETRONAS Chemicals Group Berhad heeft voor het boekjaar 2023 een tweede tussentijds enkelvoudig dividend vastgesteld van 5 sen per gewoon aandeel. Ex-Datum is 12 maart 2024. Betaalbaar op 26 maart 2024.