Petrobras deelt mee dat op 11 april 2024 een voorzorgsbesluit is uitgevaardigd in het kader van een lopende volkszaak bij de 21e Federale Rechtbank van São Paulo, waarin de schorsing van de heer Pietro Adamo Sampaio Mendes als lid van de Raad van Bestuur is vastgesteld. Het besluit is gebaseerd op vermeende niet-naleving van de vereisten van de statuten van het bedrijf tijdens het benoemingsproces van het bestuurslid. Petrobras zal proberen dit besluit te vernietigen door middel van het gepaste beroep, om de deugdelijkheid van haar interne bestuursprocedures te verdedigen, zoals het ook heeft gedaan in andere rechtszaken die lopen bij dezelfde rechtbank en waarbij benoemingen in de Raad ter discussie worden gesteld.

Belangrijke feiten over dit onderwerp zullen te zijner tijd aan de markt worden bekendgemaakt, waarbij wordt opgemerkt dat de zaken door interne organen worden gevolgd.