Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras heeft de vroegtijdige beëindiging goedgekeurd van het mandaat van de heer Jean Paul Prates als CEO van Petrobras door middel van onderhandelingen, met ingang van deze datum. Met de beëindiging van zijn mandaat als CEO van het bedrijf, diende de heer Jean Paul zijn ontslag in als lid van de Raad van Bestuur van Petrobras. Als gevolg van de vacature in het presidentschap van de Vennootschap benoemde de voorzitter van de Raad van Bestuur de Executive Director of Corporate Affairs, Clarice Coppetti, tot interim-president van de Vennootschap, op basis van §4 van artikel 27 van de statuten, tot de verkiezing van de nieuwe CEO in overeenstemming met artikel 20 van de statuten van de Vennootschap.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de heer Sergio Caetano Leite ontslagen uit de functie van Chief Financial and Investor Relations Officer en de huidige Finance Executive Manager, de heer Carlos Alberto Rechelo Neto, aangesteld als interim, tot de verkiezing van een nieuwe CFO door de Raad van Bestuur.