Wellington Management Group LLP, handelend voor rekening van fondsen en klanten, heeft op 18 juni bij het AMF gemeld dat het onder de drempel van 5% van het aandelenkapitaal van Pernod Ricard is gezakt als gevolg van een verkoop van aandelen op de markt.De verklarende partij verklaarde dat zij voor rekening van genoemde fondsen en klanten 12.769.809 aandelen Pernod Ricard bezat die hetzelfde aantal stemrechten vertegenwoordigden, d.w.z. 4,99% van het aandelenkapitaal en 4,17% van de stemrechten van de groep gedistilleerde dranken. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.