De raad van bestuur van Pepkor Holdings Limited kondigde aan dat mevrouw Nunu Rosemary Ntshingila (?Nunu?) met onmiddellijke ingang benoemd is tot onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder van de raad van bestuur van Pepkor en tot lid van de personeels- en remuneratiecommissie. Nunu behaalde een bachelor diploma aan de Universiteit van Swaziland en een MBA diploma aan de Morgan State University, Baltimore, Maryland. Ze heeft uitgebreide ervaring in marketing, strategie en reclame en heeft een aantal leidinggevende functies bekleed, waaronder die van regionaal directeur voor Afrika van Facebook, Group CEO van Ogilvy & Mather Zuid-Afrika en voorzitter van Ogilvy & Mather.

Nunu is ook directeur geweest van onder andere Transnet, Old Mutual, Telkom, Ogilvy Global en Ivanhoe Mines. De benoeming werd gedaan om de vaardigheden van het bestuur te verbeteren en de onafhankelijkheid en diversiteit van het bestuur te vergroten. Het bedrijf bevestigt dat de benoeming is gebeurd in overeenstemming met het benoemingsbeleid van de Raad.

De Raad acht het ook gepast om het aantal bestuurders in het investeringscomité te verminderen. Mevrouw Hester Hickey (?Hester?) treedt daarom met onmiddellijke ingang terug als lid van de beleggingscommissie. Hester blijft voorzitter van de Audit- en Risicocommissie.